LED ma trận dùng ốc nam châm và khung nhôm định hình

Thích 0 Bình luận 0
Xếp hạng: 0 (0 đánh giá)

Hiện tại biển led ma trận dùng ốc nam châm và khung nhôm định hình là cách thi công nhanh nhất.

Hiện tại biển led ma trận dùng ốc nam châm và khung nhôm định hình là cách thi công nhanh nhất.

Hàn khung sắt hộp 24 kể bắt ốc nam châm:

LED ma trận dùng ốc nam châm và khung nhôm định hình

Ốc nam châm dùng cho led ma trận

 

LED ma trận dùng ốc nam châm và khung nhôm định hình

Ốc nam châm cho led ma trận

 

LED ma trận dùng ốc nam châm và khung nhôm định hình

 

LED ma trận dùng ốc nam châm và khung nhôm định hình

 

LED ma trận dùng ốc nam châm và khung nhôm định hình

1 tấm led ma trận dùng 4 ốc nam châm

 

HƯỚNG DẪN ÐẤU NỐI LED MA TRẬN

 

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH PHẦN MỀM LEDSHOW