Hướng dẫn nâng cấp phần mềm Led Mplayer 12.0.3.0 mới nhất 2019

Thích 17 Bình luận 0
Xếp hạng: 4.6 (5 đánh giá)

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm Led Mplayer 12.0.3.0 mới nhất 2019. LEDCF Việt Nam hướng dẫn nâng cấp phần mềm Led Mplayer để đồng bộ card theo cùng version

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm Led Mplayer 12.0.3.0 mới nhất 2019

Hiện nay card ls q1 plus đang có nhiều phiên bản từ 6.3 A> 7.3A. Ðể có thể dùng chung 1 biển mà có nhiều mạch với các version khác nhau chúng ta cần đồng bộ các mạch cùng 1 version và nâng cấp phần mềm Led Mplayer

Tải bản Led Mplayer 12.0.3.0 mới nhất 2019 : Tại đây 

Sau đây là hình ảnh các bước để nâng cấp phần mềm :

1 : Nâng cấp > Nâng cấp phần mềm ( H)

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm Led Mplayer 12.0.3.0 mới nhất 2019

2: Chọn > Select built- in firmware program(I)

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm Led Mplayer 12.0.3.0 mới nhất 2019

3: Chọn cùng 1 versison: Ví dụ : Q1 Plus - 6.3 A

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm Led Mplayer 12.0.3.0 mới nhất 2019

4: Chọn > Nâng cấp tất cả > Tìm kiếm thẻ kiểm soát ( Xem có tất cả bao nhiêu mạch đang dùng trong biển) > Nâng cấp ( Nâng cấp tất cả các mạch ls q1 plus cho cùng 1 versison)

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm Led Mplayer 12.0.3.0 mới nhất 2019

5: Kiểm tra lại xem tất cả các card đã cùng 1 versison chưa?

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm Led Mplayer 12.0.3.0 mới nhất 2019

6. Lập trình như bình thường :

Hướng dẫn lập trình phần mềm Led Mplayer 12.0.3.0:

Cấu hình bằng tay cho card ls q1 plus dùng phần mềm Led Mplayer: Tại đây