Hướng dẫn cấu hình âm, dương, cao thấp cho Ledshow 2017, 2018

Thích 11 Bình luận 1
Xếp hạng: 5 (2 đánh giá)

Hướng dẫn cấu hình âm, dương, cao thấp cho Ledshow 2017, 2018 mới nhất. LEDCF Việt Nam hướng dẫn cấu hình các loại led ma trận dùng phần mềm ledshow 2017, 2018

Hướng dẫn cấu hình âm, dương, cao thấp cho Ledshow 2017, 2018

Thường mọi người sẽ thấy khó khăn trong việc chọn cực âm, dương, cao thấp trong phần cấu hình của Ledshow 2017 or Ledshow 2018. Các bản cũ 2013, 2015 đều có sẵn bên mục ngoài khi chọn kích thước. Sau đây LEDCF Việt Nam sẽ hướng dẫn khách hàng chọn cấu hình cho led show mới nhất 2018.

1: Mở phần mềm lên

Hướng dẫn cấu hình âm, dương, cao thấp cho Ledshow 2017, 2018

2: Vào mục cài đặt > pass: 888

Hướng dẫn cấu hình âm, dương, cao thấp cho Ledshow 2017, 2018

3: Chọn loại mạch : BX 6 seres > Bx 6UT

Hướng dẫn cấu hình âm, dương, cao thấp cho Ledshow 2017, 2018

4: Vào > Quét cấu hình : Trong mục Data Polarity ( Có Positive : Cao , Negative : Thấp ) . Mục OE Polarity ( Có : Low : Thấp, Hight : Cao)

Ðối với p10 đỏ ta chọn :Data Polarity  > Positive : Cao và OE Polarity  >  Hight : Cao

Ðối với p10 3 màu ta chọn :Data Polarity  > Negative : Thấp và OE Polarity  >  Low : Thấp

Hướng dẫn cấu hình âm, dương, cao thấp cho Ledshow 2017, 2018

5:

Hướng dẫn cấu hình âm, dương, cao thấp cho Ledshow 2017, 2018

6: Lưu chương trình đến USB > Fomat USB thì chữ Save sáng lên

Hướng dẫn cấu hình âm, dương, cao thấp cho Ledshow 2017, 2018

 

Bài viết được viết bời : Phan Công Hoan ( Manager LEDCF Việt Nam)