Mạch full mini chạy viền + Sơ đồ + Đấu nối + Tích hợp 20 hiệu ứng

Thích 0 Bình luận 0
Xếp hạng: 0 (0 đánh giá)

Mạch full mini chạy viền + Sơ đồ + Đấu nối + Tích hợp 20 hiệu ứng . Là loại mạch led full mini chuyên dụng cho chạy viền biển quảng cáo dùng bóng led full color

Mạch full mini chạy viền + Sơ đồ + Ðấu nối + Tích hợp 20 hiệu ứng . Là loại mạch led full mini chuyên dụng cho chạy viền biển quảng cáo dùng bóng led full color

LEDCF Việt Nam giới thiệu Mạch mới nhất hiện nay đó là Mạch full mini chạy viền biển quảng cáo dùng led full color 1903, led full color 6803:

Hướng dẫn đấu nối :

16. Thiết lập cài đặt

Ấn giữ nút “ Cài đặt” đến khi “Led 2” sáng thì thả tay ra.

Khi thả tay ra, “Led 2” sẽ tắt và “Led L” sẽ sáng biểu thị đã vào trạng thái Cài đặt.

  1. Cài đặt loại Led

“Led 1” sáng biểu thị đang ở chế độ Cài đặt loại Led

Bấm “+” hoặc “-” để chọn loại Led:

  • Chọn 1903: “Led R” sáng
  • Chọn 6803: “Led R” tắt
  1. Cài đặt số lượng Led

Tiếp tục ấn nút “Cài đặt” để chuyển sang chế độ cài đặt số lượng Led.

Tại chế độ này, “Led 1” tắt biểu thị đang ở chế độ cài đặt số lượng Led.

Bấm “+” hoặc “-” để chọn loại số lượng Led cần chạy viền. Bóng được chọn sẽ sáng màu xanh, bóng chưa được chọn sẽ tắt.

Kết thúc cài đặt, ấn “Cài đặt” thêm lần nữa để chuyển sang chế độ chọn hiệu ứng.

17. Chọn hiệu ứng

Bấm liên tục nút “Cài đặt” để chuyển sang các hiệu ứng kế tiếp.

Bạn cũng có thể chọn chạy tất cả các hiệu ứng bằng chế độ Chạy toàn bộ.

Ðể chọn chế độ Chạy toàn bộ, hãy bấm liên tục nút “Cài đặt” cho đến khi “Led 1” sáng.

18. Chọn tốc độ hiệu ứng

Ấn giữ nút “Cài đặt” cho đến khi Led L không sáng để thoát chế độ cài đặt

Ấn “+” hoặc “-” để tăng hoặc giảm tốc độ của hiệu ứng cho phù hợp.

Video hướng dẫn :