Hướng dẫn khắc phục biển LED ma trận bị nhiễu chạy thiếu thông số

Thích 8 Bình luận 0
Xếp hạng: 5 (3 đánh giá)

Hướng dẫn khắc phục biển LED ma trận bị nhiễu chạy thiếu thông số. LEDCF khắc phục biển led ma trận chạy phần mềm Led HD 2018 bị chạy nhiễu, thiếu thông số

LEDCF Hướng dẫn khắc phục biển LED ma trận bị nhiễu chạy thiếu thông số

Chào quý khách hiện tại nếu biển ma trận chạy số lượng ít tấm dùng mạch HD dùng phần mềm Led HD 2018. HD 2016, HD 2020 thì sẽ không bị lỗi or nhiễu. Nhưng với biển led ma trận có kích thước to và rộng lúc chạy biển lập trình thường sẽ xảy ra hiện thượng bị lỗi như : Bị nhiễu, chạy không đủ thông số khai báo trên phần mềm, chỉ chạy được 1 phần của biển thực tế...

Hiện tượng : 

Hướng dẫn khắc phục biển LED ma trận bị nhiễu chạy thiếu thông số

 

 Biển led khi chạy chọn cấu hình cao rộng đúng kích thước biển nhưng khi lên hình chạy chỉ chạy được 1 phần của biển còn lại không chạy và bị nhiễu.

Cách khắc phục : Vào phần mềm Led HD 2018 :

Thay đổi các thông số như sau : 

- Bình thường phần mềm để mặc định : No Graylevel. Hãy thay đổi phù hợp về đúng chế độ quét của tấm . Ví dụ p10 đơn sắc và 3 màu chế độ quét là 1/4 hãy chọn 4 Graylevel

Hướng dẫn khắc phục biển LED ma trận bị nhiễu chạy thiếu thông số

- Hãy thay đổi tần số về mức thấp hơn để mạch được truyền đi xa hơn : Mặc định là 200 Hz > Thay đổi từ từ giảm dần tần số để biết được sự thay đổi

 

Hướng dẫn khắc phục biển LED ma trận bị nhiễu chạy thiếu thông số

Cuối cùng chạy thử chương trình và test thử . Hãy ấn nút test để biết mạch đã nhận đủ thông số của biển

Hướng dẫn khắc phục biển LED ma trận bị nhiễu chạy thiếu thông số

 CHÚC QUÝ KHÁCH KHẮC PHỤC LỖI VÀ CHẠY BIỂN THÀNH CÔNG

NẾU BÀI VIẾT CÓ HỮU ÍCH XIN QUÝ KHÁCH HÃNG CHIA SẺ ÐẾN NHIỀU NGƯỜI HƠN