Cách sửa không gõ được tiếng việt trong phần mềm Ledshow

Thích 7 Bình luận 0
Xếp hạng: 5 (3 đánh giá)

Cách sửa không gõ được tiếng việt trong phần mềm Ledshow . LEDCF Việt Nam hướng dẫn cách khắc phục, sửa không viết được tiếng việt trong phần mềm ledshow

Cách sửa không gõ được tiếng việt trong phần mềm Ledshow .

LEDCF Việt Nam hướng dẫn cách khắc phục, sửa không viết được tiếng việt trong phần mềm ledshow

Tất cả các biên bản phần mềm Ledshow như: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Riêng mạch dòng BX5( 5UT,5UL, 5U0, 5U1, 5A1...) dùng phần mềm Ledshow từ ( 2012 > 2016)

Còn dòng mạch BX6( 6UT, 6U0, 6U1,6U2,6U3...) dùng phần mềm Ledshow 2017 or Ledshow 2018

Link tải phần mềm :

Phần mềm 2014: https://drive.google.com/file/d/1SpMh9Z5wOSTcwzglNWaJpgC1M_jRGi62/view

Phần mềm 2015: https://drive.google.com/file/d/1SpMh9Z5wOSTcwzglNWaJpgC1M_jRGi62/view

Phần mềm 2017 : https://drive.google.com/drive/folders/1jbbiONTMMAIu2lq4OhHOCDkXeAEgXSPy

Phần mềm: 2018 :https://drive.google.com/drive/folders/1jbbiONTMMAIu2lq4OhHOCDkXeAEgXSPy?usp=drive_open

Các phần mềm Ledshow đều ok chỉ cần chỉnh phần cài đặt trong phần mềm tiếng việt Unikey là được :

Bước 1 : Tắt phần mềm Unikey trên máy tính đi

Bước 2: Hãy mở phần cài đặt Unikey lên : Kích chuột phải trong phần mềm Unikey chọn Properties 

Cách sửa không gõ được tiếng việt trong phần mềm Ledshow

 

Bước 3 : Sau đó tích chọn 2 ô : 

Cách sửa không gõ được tiếng việt trong phần mềm Ledshow

Chọn Apply > OK

Bước 4: Mở Unikey ( kích chuột phải chọn Run as Adiministrator)

Cách sửa không gõ được tiếng việt trong phần mềm Ledshow

 

Bước 5: Mở phần mềm Ledshow lên cài đặt viết chữ được tiếng việt

Cách sửa không gõ được tiếng việt trong phần mềm Ledshow

 

 

Một số lỗi khách trong phần mềm Ledshow mọi người có thể tham khảo tại link sau : 

https://ledcf.com.vn/cac-loi-cua-phan-mem-bx-ledshow-va-cach-khac-phuc-dn1704.html