Cách cấu hình cho tấm p10 3 màu SMT dùng Ledshow mạch BX

Thích 3 Bình luận 0
Xếp hạng: 5 (2 đánh giá)

Cách cấu hình cho tấm p10 3 màu SMT dùng Ledshow mạch BX . LedCF Việt Nam hướng dẫn mọi người cách cấu hình tầm p10 3 màu hãng MST dùng mạch BX 5 or mạch BX6

Cách cấu hình cho tấm p10 3 màu SMT dùng Ledshow mạch BX

 LedCF Việt Nam hướng dẫn mọi người cách cấu hình tầm p10 3 màu hãng MST dùng mạch BX 5 or mạch BX6 dùng phần mềm Ledshow 2015( Cho mạch bx 5) và Ledshow 2018( Cho mạch BX6)

 Ðây là hình ảnh khi sai cấu hình : 

Cách cấu hình cho tấm p10 3 màu SMT dùng Ledshow mạch BX

 

Các bước chỉnh cho đúng cấu hình của p10 3 màu MST:

Cách 1:

Nếu dùng mạch BX 5 và Ledshow 2015 sẽ chọn cấu hình như sau :

Hình ảnh Bx5 và tấm p10 3 màu MST

Cách cấu hình cho tấm p10 3 màu SMT dùng Ledshow mạch BX

Cách cấu hình cho tấm p10 3 màu SMT dùng Ledshow mạch BX

 

 Khi chọn cấu hình trong phần mềm Ledshow sẽ chọn như sau ( Chú ý Bx5 dùng Ledshow 2012 > 2015) đều ok:

Cách cấu hình cho tấm p10 3 màu SMT dùng Ledshow mạch BX

 

Cách 2:

Nếu dùng mạch Bx 6 dùng phần mềm Ledshow 2017 và Ledshow 2018 sẽ chọn cấu hình như sau:

Cách cấu hình cho tấm p10 3 màu SMT dùng Ledshow mạch BX

 

 

Chúc mọi người thanh công. Nếu cần hỗ trợ kỹ thuật hãy liên hệ Hotline: 0983.838.209( Mr. Hoan) và giám đốc kinh doanh : 0931.256.333( Mrs. Tin)