Cách chọn hiệu ứng PHÁO HOA, BỐNG TUYẾT trên LED MA TRẬN

Thích 0 Bình luận 0
Xếp hạng: 5 (1 đánh giá)

Với mỗi dòng led ma trận p10, p16, p20,... có thể chạy các hiệu ứng đi kèm như hiệu ứng pháo hoa, bông tuyết, ô vuông,....

Với mỗi dòng led ma trận p10, p16, p20,... muốn chọn chạy các hiệu ứng đi kèm nhưu hiệu ứng pháo hoa, bông tuyết, ô vuông,... Tùy vào dòng BX như loại BX 5U1 không có hiệu ứng đó, BX 5U0 có hiệu ứng pháo hoa. Chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên 1 mạch điều khiển led ma trận và kiểm tra trên phần mềm ở mục BACKGROUD. Nếu biểu tượng sáng thì chạy được, biểu tượng chìm không ấn được đó là mạch không chạy được

Cách chọn hiệu ứng PHÁO HOA, BỐNG TUYẾT trên LED MA TRẬN

Led ma trận chạy hiệu ứng đẹp

 

Cách chọn hiệu ứng PHÁO HOA, BỐNG TUYẾT trên LED MA TRẬN

Chọn các hiệu ứng của led ma trận

 

CÀI ÐẶT SỬ DỤNG PHẦN MỀM LED MA TRẬN LEDSHOW 2013, 2015, 2016