Lập trình biển led ma trận p10 và p16 dùng điện thoại card HD

Thích 13 Bình luận 0
Xếp hạng: 5 (1 đánh giá)

Lập trình biển led ma trận p10 và p16 dùng điện thoại card HD -LEDCF Việt Nam. Hướng dẫn điều khiển điện thoại chạy biển led ma trận p10, p16 3 màu

Lập trình biển led ma trận p10 và p16 dùng điện thoại card HD

Hướng dẫn điều khiển điện thoại chạy biển led ma trận p10, p16 3 màu:

Mọi người làm theo video hướng dẫn :