Hướng dẫn lập trình biển led ma trận chạy nhiệt độ dùng mạch HD- LEDCF Việt Nam

Thích 12 Bình luận 0
Xếp hạng: 5 (1 đánh giá)

Hướng dẫn lập trình biển led ma trận chạy nhiệt độ dùng mạch HD- LEDCF Việt Nam. Lập trình biển ma trận chạy nhiệt độ, độ ẩm dùng mạch card HD

Hướng dẫn lập trình biển led ma trận chạy nhiệt độ dùng mạch HD- LEDCF Việt Nam

1. Mua ic nhiệt độ ( Loại có cảm biển bên ngoài ):

Hướng dẫn lập trình biển led ma trận chạy nhiệt độ dùng mạch HD- LEDCF Việt Nam

IC nhiệt độ này sẽ có chân như sau : Dây đỏ là : +5v, dây đèn là :- 5v, dây vàng : Dây tín hiệu

Hướng dẫn lập trình biển led ma trận chạy nhiệt độ dùng mạch HD- LEDCF Việt Nam

 

Mọi người sẽ hàn IC nhiệt độ như sau :

Hướng dẫn lập trình biển led ma trận chạy nhiệt độ dùng mạch HD- LEDCF Việt Nam

 

Video demo khi đã chạy thử :