Hướng dẫn chạy biển quảng cáo led full color dùng điện thoại card hd - LEDCF Việt Nam

Thích 10 Bình luận 1
Xếp hạng: 5 (1 đánh giá)

Hướng dẫn chạy biển quảng cáo led full color dùng điện thoại - LEDCF Việt Nam lập trình điện thoại chạy tấm p10 full color indoor và uotdoor dùng điện thoại

Hướng dẫn chạy biển quảng cáo led full color dùng điện thoại card hd - LEDCF Việt Nam

Như bài trước LEDCF Việt nam có hướng dẫn mọi người chạy tấm màn hình led p5. Hôm nay chúng ta sẽ chạy cho led ma trận p10 full color

Tải app về điện thoại :

Dùng iphone, samsung... bạn vào app tải phần mềm : Led Art

Hướng dẫn chạy biển quảng cáo led full color dùng điện thoại card hd - LEDCF Việt Nam

Sau đây la video hướng dẫn lập trình mạch hd chạy tấm p10 full color bằng điện thoại