Hỗ trợ Online

Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: 0983.838.209
Email: ledcf.it@gmail.com

Lượt truy cập
Sắp xếp theo:

NGUỒN LED ( 5V, 12V)

NGUỒN LED ( 5V, 12V)

NGUỒN LED ( 5V, 12V)

tất cả các loại nguồn led 5v, nguồn led 12v thông dụng

5v- 40A

5V 60A

5V 60A chống nước

12V 10A

12V 20A

12V 30A

12V 33A chống nước

Nguồn 5v

Nguồn 12v

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

Bán hàng 1: 0983.838.209
Bán hàng 2: 0965.257.992