Hỗ trợ Online

Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: 0983.838.209
Email: ledcf.it@gmail.com

Lượt truy cập
Sắp xếp theo:

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED VẪY

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED VẪY

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED VẪY

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED VẪY bao gồm tất cả các mạch điều khiển led cho biển hiệu quảng cáo led vẫy, các mạch điều khiển led thông dụng nhất trên thị trường

- mạch điều khiển led 8 kênh

+ mạch điều khiển led 8 kênh thường

+ mạch điều khiển led 8 kênh công suất

- mạch điều khiển led 12 kênh

+ mạch điều khiển led 12 kênh thường

+ mạch điều khiển led 12 kênh công suất

- mạch điều khiển led 16 kênh

+ mạch điều khiển led 16 kênh thường

+ mạch điều khiển led 16 kênh công suất

- mạch điều khiển led 20 kênh

+ mạch điều khiển led 20 kênh thường

+ mạch điều khiển led 20 kênh công suất

- mạch điều khiển led 24 kênh

+ mạch điều khiển led 24 kênh thường

+ mạch điều khiển led 24 kênh công suất

- mạch điều khiển led 32 kênh

+ mạch điều khiển led 32 kênh thường

+ mạch điều khiển led 32 kênh công suất

- mạch điều khiển led 64 kênh

+ mạch điều khiển led 64 kênh thường

+ mạch điều khiển led 64 kênh công suất

tất cả các mạch điều khiển led vẫy đều sử dụng phần mềm led4u

phần mềm led4u

mạch điều khiển led vẫy

mạch điều khiển led vẫy loại tốt

mạch điều khiển led vẫy giá rẻ

mua mạch điều khiển led vẫy

mạch điều khiển led vẫy 8 kênh

mạch điều khiển led vẫy 12 kênh

mạch điều khiển led vẫy16 kênh

mạch điều khiển led vẫy 20 kênh

mạch điều khiển led vẫy 24 kênh

mạch điều khiển led vẫy 32 kênh

mạch điều khiển led vẫy 64 kênh

mạch điều khiển led vẫy công suất lớn

mạch điều khiển led vẫy công suất nhỏ

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

Bán hàng 1: 0983.838.209
Bán hàng 2: 0965.257.992