Hỗ trợ Online

Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: 0983.838.209
Email: ledcf.it@gmail.com

Lượt truy cập
Sắp xếp theo:

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED là tất cả các mạch điều khiển bảng led vẫy, các mạch điều khiển led thông dụng

- mạch 8 kênh 

+ mạch 8 kênh công suất

+ mạch 8 kênh thường

- mạch 12 kênh 

+ mạch 12 kênh công suất

+ mạch 12 kênh thường

- mạch 16 kênh 

+ mạch 16 kênh công suất

+ mạch 16 kênh thường

- mạch 24 kênh 

+ mạch 24 kênh công suất

+ mạch 24 kênh thường

- mạch 20 kênh 

+ mạch 20 kênh công suất

+ mạch 20 kênh thường

- mạch 32 kênh 

+ mạch 32 kênh công suất

+ mạch 32 kênh thường

mạch 8 kênh công suất

mạch 16 kênh

tất cả các mạch điều khiển led đều sử dụng phần mềm led4u

mạch điều khiển led4u

mạch điều khiển led quảng cáo

mạch điều khiển led cho biển led vẫy

mạch điều khiển led loại tốt

mạch điều khiển led công suất lớn

mạch điều khiển led công suất nhỏ

mạch điều khiển led giá rẻ

mua mạch điều khiển led

mạch điều khiển led 8 kênh

mạch điều khiển led 12 kênh

mạch điều khiển led 16 kênh

mạch điều khiển led 20 kênh

mạch điều khiển led 24 kênh

mạch điều khiển led 32 kênh

 

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

Bán hàng 1: 0983.838.209
Bán hàng 2: 0965.257.992