Hỗ trợ Online

Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: 0983.838.209
Email: ledcf.it@gmail.com

Lượt truy cập

LED ma trận dùng ốc nam châm và khung nhôm định hình [LEDCF]

LED ma trận dùng ốc nam châm và khung nhôm định hình [LEDCF]

Hiện tại biển led ma trận dùng ốc nam châm khung nhôm định hình là cách thi công nhanh nhất

Hàn khung sắt hộp 24 kể bắt ốc nam châm:

ốc nam châm dùng cho led ma trận

ốc nam châm cho led ma trận

 

1 tấm led ma trận dùng 4 ốc nam châm

Hướng dẫn đấu nối led ma trận:

                        

Hướng dẫn lập trình phần mềm ledshow

                        

 

 

In văn bản

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

Bán hàng 1: 0983.838.209
Bán hàng 2: 0965.257.992